1C Yazılım Çözümleri

1C – SAP Entegrasyon Bilgilendirme

SAP – 1C arası veri alışverişi farklı formattaki dosyalardan oluşur, bu dosyalar da FTP-servisten ve/veya web servisler üzerinden yapılandırıla bilinir.

1C - SAP Entegrasyon
1C – SAP Entegrasyon

SAP tarafından, arka planda belli bir zamanla protokol dosyalar oluşturulur. Bu dosyalar FTP-Servere yerleşen ve erişen SAP protokolleri ile, 1C tarafında arka planda çalışan protokoller FTP-server kataloglardaki mevcut dosyaların aramasını yapıyor.

Eğer dosya ve/veri yapısında bir değişiklik bulunuyor ise, o dosya 1C sisteme ilgili yöntemle alınıp orada işleniyor. Bu sırada 1C sistem, belge (evrağı) oluşturuyor, yapılan işlemler ise özel bir klasöre gönderiliyor. Gönderildiği klasör, işlemiş dosya sonuçlara göre seçiliyor. Eğer yüklediğimiz zamanda sistem hatayı buluyor ise, o dosya (ERR klasörüne) hata klasörüne gönderiliyor, değil ise arşivleniyor.

Oluşturan belgeler (evraklar), 1C’de işlenmemiş olarak gözüküyorlar. Belgelerin (evrakların) işlenmesini sağlayan ayrı bir görev programı var, o da dosyaların işlenmesinden ayrı çalışıyor. Böylece dosyaların işlenme süreci minimize ediliyor ve veri tabandaki engellemeler ve hatalar azaltıyor. Eğer bir hata oluşur ise, çıkan hatalar tabloya göre oluşturuyor ve sorumlu kişilere gönderiliyor. Hatasının kategoriye göre, sorumlu kişi belirtiyor, hatalarla mail hazırlanırken, sistem tarafından bu belirtilen kişiler veriliyor.

Otomatik alışveriş prosedürü, yazışma tablosuna bir giriş içerir (SAP eşitleme). SAP’a yüklemek için obje kayıt işlemleri ve kayıttan çekim işlemlerini şöyle özetleyebiliriz.

Kayıt merkezinde belge kayıdı SAP’a belge yüklemesi SAP’ta belge kayıdı.

Belgeye SAP numarası oluşturma 1C’ye belge yüklemesi.

Değişim dosyası oluşturması SAP’tan 1C’ye alışveriş dosyanın yüklenmesi Yazışma tablosunda SAP numarasının tespidi Objenin kayıdının silinmesi

SAP’tan eşitleme yapıldı ve SAP’ta belge oluşturdu onayı gelmediği sürece, obje 1C’den SAP’a yüklenmeye devam edecek. Jobların yeniden başlatmasında, objeler kayıtlardan siliniyorlar.

Bazı belgeler, mesela Perakenede Satışların Raporu (PSR) gibi, alışveriş süreci, birkaç protokollereden oluşuyor. Bundan dolayı yazışma tablosuna girişi (SAP eşitleme) de birkaç protokollerden oluşturacak.

1C:Retail – SAP ve SAP – 1C:Retail

– 1C-SAP: MOVE;

– 1C-SAP: SALE;

– 1C-SAP: EXPENSE;

– 1C-SAP: RETURN.

Diğer protokoller otomatik alışverişi kapsamıyorlar, SAP-1C: ORDERS hariç. Bu protokolün dosyaları, SAP, sistemin her girişinde kayıtlara alıyor.

1C Hakkında daha fazla bilgi için.