Desen ERP – Yönetim Raporlama Modülü

  • Ödeme ve Tahsilat Çizelgesi raporu: Günlük Nakit giriş ve çıkış takibi yapılabilir. Böylece, geleceğe dönük tahsilat ve ödemeler hızlı bir şekilde planlanır.
  • Karlılık Raporları: Fatura Bazlı, Malzeme Bazlı, İşyeri Bazlı, Müşteri Bazlı, Satış Personeli Bazlı karlılık raporlaması yapılır. Personel için Prim raporları hazırlanabilir.
  • Mali Durum raporu: Stok, İrsaliye, Cari Hesap, Kasa, Banka, Çek senet, Kredi vb. modüllerdeki bilgiler derlenmek suretiyle Mali Durum raporu ( Bilanço) oluşturulur. Böylece, şirketin Varlık ve Borçları anlık olarak karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir.
  • Gelir Gider raporu: Satın alma, Satış, Banka, Kasa modüllerindeki bilgiler derlenmek suretiyle, Gelir Tablosu oluşturulabilir. Maliyet yöntemi olarak, Ağırlıklı Ortalama ya da Son Maliyet seçilebilir.
  • KDV Durum raporu: Satın alma ve Satış modüllerindeki bilgiler derlenmek ve önceki dönemden Devreden KDV durumu da dikkate alınmak suretiyle tahmini olarak Ödenecek ya da Devreden KDV hesaplanabilir.