Desen ERP – Taksitli Satış Modülü

  • Taksitli satış yapan mağazalarda kasiyerlerin hızlı bir
    şekilde işlem yapmalarını sağlamak için tasarlanan bir ekrandır.
  • Seçilmiş olan cari üzerinde iken, hızlı bir şekilde fatura kesimi yapılabilir, yapılan satış vadelendirilebilir, taksitlendirilebilir.
  • Satış faturası kesildiğinde, o satışa ait sözleşme otomatik olarak yazdırılabilir, satıştan kaynaklanan borçlar taksitler şeklinde listelenebilir. İstenilmesi durumunda, bu satışa ait senetler matbu olarak bastırılabilir.
  • Müşterilerin borçları taksitler halinde ekranda gösterilir, yapılan tahsilatlar ilk taksitten başlamak kaydı ile otomatik olarak tahsil edilir.
  • Her tahsilat yapıldığında, yazıcıdan, “Tahsilat Makbuzu” yazdırılabilir. Makbuzun altında o müşteriye ait gelecek vadeli taksitler listesi gösterilir.
  • Mevcut taksitler müşteri ihtiyacına göre yapılandırılabilir, yeni taksit durumu için, yazıcıdan çıktı alınabilir. Vadesi geçen taksitler farklı renkte gösterilir, vadesi geçen borç toplamı otomatik gösterilir.