Desen ERP – Onay ve Online Raporlama Sistemi

  • Gün Sonu Onay Formu: Sistemdeki Stok, Kasa, Banka, Pos, Cari hesap, Çek senet ve Muhasebe hesaplarına günlük hızlı onaylama yapılabilir. Onaylama yapılması durumunda, sistem ilgili modüle ait raporu yönetim ekranında tanımlanan kişilere otomatik olarak e-mail gönderebilir.
  • Vadesi geçmiş olan Çek ve senetlerin raporlaması yapılabilir.
  • Vadesi gelmemiş olan Çek ve senetlerin raporlaması yapılabilir.
  • Vadesi geçmiş olan Açık alacak ve borçların raporlaması yapılabilir.
  • Vadesi gelmemiş olan Açık alacak ve borçların raporlaması yapılabilir.