Desen ERP – Genel Muhasebe Modülü

  • Muhasebe hesapları tanımlanabilir. Hesapların türü, çalışma tipi, bakiye tipi vb. bilgiler girilebilir.
  • Stok hesabı, Alınan ve Verilen Hizmet kartları, Cari hesap, Kasa, Banka, Pos, Çek-Senet, Kredi hesaplarına ait Muhasebe bağlantıları ve “Evrak Muhasebeleştirme Şablonları” yapıldığı takdirde işlemler aynı anda muhasebeleşir.
  • Genel Mizan, 12 aylık Kümülatif mizan, Ay Bazında Dağılım mizanları alınabilir.
  • Gider hesapları bazında aylık, yıllık maliyet analizi yapılabilir.
  • Muhasebe hesaplarına Ortak hesap grubu tanımlamak suretiyle aylık, yıllık özet raporlar alınabilir.
  • Dönem sonu kayıtları yapılmadan, Dönem içi Gelir Tablosu ve Bilanço alınabilir.
  • Yansıtma tanımları ile Dönem sonu kapanış işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilir.